Isännöintiyritysten luottokumppani

IsännöintiApu Palvelut


 • Lähipalvelu Uusimaa
 • Etäkonsultointi koko Suomi

Isännöitsijän sijaisuus/alihankinta

Kiinteistöpäällikön ja johdon sijaisuus


IsännöintiAvun sijaisuuden tarkoituksena on varmistaa kiinteistönhallinnan jatkuminen sujuvasti ja keskeytyksettä poissaolon aikana.


Vastuu päivittäisistä isännöintitehtävistä.


 • As Oy, Koy isännöitsijän sijaisuus 
 • Kiinteistöpäällikön tai tj sijaisuus
 • Erityisprojektien projektivastuu, kokemus kaikista urakoista ja rahoitusten järjestämisestä
 • Alihankinta yrityksen järjestelmillä
 • Isännöintijärjestelmien ja huoltokirjojen hyvä osaaminen
 • Monipuolista osaamista talouden, teknisten järjestelmien, lainsäädännön ja asiakaspalvelun alueilta.

Isännöinnin apukädet

Isännöinnin kokousapu

Isännöinnin tilinpäätösapu


IsännöintiApu pyrkii parantamaan kiinteistöjen hallinnan tehokkuutta, laatua ja turvallisuutta.


 • Kiire- ja sesonkiapu tarpeen mukaan
 • Kokousapu; hallitus, yhtiökokoukset, urakat
 • Projektiapu tarpeen mukaan
 • Tilinpäätösapu 
 • Taloushallinto ja isännöinti-järjestelmien yms. hyvä osaaminen.

Isännöinnin konsultointi

Kiinteistöpalvelujen konsultointi

Prosessien parantamisprojektit


IsännöintiApu auttaa tehostamaan kiinteistöjen hallintaa ja lisäämään asiakastyytyväisyyttä.


Tehtäviin voi kuulua strateginen suunnittelu, taloushallinto, laadun parantaminen, raportointi ja analyysi ja prosessien tehostaminen hukkaa poistamalla.


 • Isännöintipalvelun sisäisten toimintatapojen ja prosessien parantaminen
 • Muistilistat, tarkastuslistat, prosessikaaviot
 • Asiakkaan ääni, kriittisten menestystekijöiden määritys
 • Integraatioapu - nopeasti tuottavaan työhön uudet/vanhat sisäiset asiakkaat
 • Oikea kiinteistöpalvelu; oikea kohde, oikea sisältö, oikea sopimus oikeaan hintaan
 • Lean muutosjohtamisen valmennus - tehoa ja tulosta isännöintipalveluun sisäiset asiakkaat huomioiden!

Prosessien parantamisen vaiheet

1. Nykytilan arviointi

2. Tavoitteiden asettaminen

3. Prosessien suunnittelu ja parantaminen

4. Toteutus ja seuranta

5. Viestintä ja koulutus


Prosessien ja suorituskyvyn parantaminen - optimointi ja tehostus

Toyota 4P-mallilla: Filosofia, prosessit, ihmiset, ongelmanratkaisu.

MITÄ ASIAKKAAT SANOVAT

NOPEA JA TEHOKAS


“Saimme apua hukkien tunnistamiseen, työn sujuvuuteen ja kokouskäytäntöjen parantamiseen. Lisäksi henkilöstö ymmärtää nyt paremmin keskinäisen ihmisten kunnioituksen ja arvostuksen merkityksen''.


Isännöintitoimiston tj

- Helsinki

TEHOKKAAT KOKOUKSET LUOTETTAVA HALLINTO

AKTIIVINEN OTE


“Hyvin valmistellut kokoukset''

''Isännöitsijä, johon voi luottaa''.

''Kiitos hyvästä isännöinnistä ja jämäkästä asioiden hoidosta!''

''Kiitos aktiivisuudesta''.


Hallituksen pj:t

- Kantakaupunki,

Perkkaan Huolto

INNOKAS JA LUOVA


''Meri on innokas toiminnan kehittäjä''

''Meri tunnistaa nopeasti

erilaisia parannuskohteita''

'Timanttinen malli ''

''Hyvä ja selkeä esitystapa''


Isännöinnin Lean-kehitysprojektit

- Granlund Isännöinti

unsplash